קייטנות בחופשות

במהלך כל חופשות השנה לרבות חופשת סוכות, פורים, פסח וכן בחופשת הקיץ, מתקיימות באי קייטנות פרטיות בשפה האנגלית.

הקייטנות מתבססות על צוות הצהרון ומותאמת לכל קייטנה תוכנית ייעודית המתאימה לתקופה ולתמהיל הילדים בקבוצה.

בכל קייטנה נושאים מרכזיים, פעילויות חוץ והעשרה/למידה בהתאם לאפיון הקבוצות.

לקייטנות ניתן להירשם מראש באופן פרטי.