צהרון

הצוות

סדר יום

לצהרון תכנית שנתית מפורטת המדגישה את הרבגוניות, השונות וקבלת האחר. כלל התכנים המועברים במהלך הימים והשבועות הינם נגזרת של הנושא השבועי/חודשי.

אדמיניסטרציה
ורישום

אנו באי מאפשרים רישום וכניסה במהלך כל שנת הלימודים, בדגש על כיתות התינוקיה. תהליך הרישום הינו קצר ומהיר וכולל את השלבים הבאים:

קיום פגישה/ביקור באי להתרשמות וקבלת החלטה.

החלטה על רישום – קבלת כלל הטפסים והחומרים הרלוונטיים.

תשלום דמי הרשמה מיידי באמצעות צ'ק/העברה בנקאית/תשלום מזומן.

קביעת תאריך יעד לכניסה לגן וקביעת לו"ז שבוע ההסתגלות.

עד כשבוע לפני כניסה לגן נדרש להעביר את המסמכים הבאים:
א. הסכם חתום לרבות כלל הנספחים.
ב. צילום מסמכים רלוונטיים לרבות ת.ז/מסמכים רפואיים וכו'
ג. 12 צ'קים עבור שכ"ל לתאריך ראשון לכל חודש לימודים.