פעוטות

הצוות

סדר יום

סדר היום בתינוקייה מאפשר גמישות מסוימת ובעיקר מתאים עצמו באופן יומיומי למצב הקבוצה, אך תמיד נשמר המבנה והסדר.

אדמיניסטרציה
ורישום

אנו באי מאפשרים רישום וכניסה במהלך כל שנת הלימודים, בדגש על כיתות התינוקיה. תהליך הרישום הינו קצר ומהיר וכולל את השלבים הבאים:

קיום פגישה/ביקור באי להתרשמות וקבלת החלטה.

החלטה על רישום – קבלת כלל הטפסים והחומרים הרלוונטיים.

תשלום דמי הרשמה מיידי באמצעות צ'ק/העברה בנקאית/תשלום מזומן.

קביעת תאריך יעד לכניסה לגן וקביעת לו"ז שבוע ההסתגלות.

עד כשבוע לפני כניסה לגן נדרש להעביר את המסמכים הבאים:
א. הסכם חתום לרבות כלל הנספחים.
ב. צילום מסמכים רלוונטיים לרבות ת.ז/מסמכים רפואיים וכו'
ג. 12 צ'קים עבור שכ"ל לתאריך ראשון לכל חודש לימודים.