אנו בגן האי נעזרים ומתייעצים באופן קבוע במספר רב של אנשי מקצוע המלווים אותנו בתחומי התזונה, הבריאות והבטיחות.
כמו גם מגוון יועצים המתמחים בייעוץ שינה וסדר יום לתינוקות בפרט, יועצי התפתחות, שפה, פסיכולוגים וצוות רפואי רלוונטי הזמין עבורנו לכל צורך במהלך השנה.

צוות האי